5G sítě: Smart factory

Smart factory v podáni ABB. Jaké jsou trendy a výzvy v segmentu automotiv, proč potřebujeme továrny budoucnosti? Jaká je v tomto ohledu vazba na elektromobilitu? Jak takový projekt může vypadat představuje Václav Švub v tomto videozáznamu!

Délka videa: 07:17 min.
 x  px
 

Pár slov o Elektrika.tv

Společnost Elektrika.info má vizi největšího multimediálního zdroje informací v oblasti průmyslových a instalačních technologií.