LAC: Průmyslové pece

Vaše firma se rozhodla změnit po mnoha letech značku. Proč? Co by měla nová značka vyjadřovat…? Na MSV se prezentujete pecí SV Mk. II. Prosím o popis této pece a k čemu vlastně slouží? Jaké jsou přínosy pro klienty? Kdo jsou vlastně potenciální klienti? Jak dlouho trvá takový vývoj takové nové nebo resp. progresivnější pece. Máte svou vlastní laboratoř nebo technologie pro modelování pecí? Spolupracujete na vývoji pecí i s vysokými školami, výzkumnými ústavy? Ty žáruvzdorné tvarovky do vašich pecí jsou vaše výrobky? Jaké jsou obecně požadavky zákazníků na pece? Ve kterém směru rostou? Na jaře příštího roku otevřete novou provozovnu, která se staví v Židlochovicích. Co vám to umožní?

Délka videa: 08:25 min.
 x  px
 

Pár slov o Elektrika.tv

Společnost Elektrika.info má vizi největšího multimediálního zdroje informací v oblasti průmyslových a instalačních technologií.