Česká asociace interim managementu: Uplatnění interim managementu v průmyslu

Na stánku NSK Ova se dnes koná konzultační den Asociace interim manažerů. 1. Vysvětlete na úvod, co je to interim management a jaké jsou jeho výhody? 2. Jak se aktuálně uplatňuje interim management v průmyslu, v jakých formách a vidíte nějaký vývoj? 3. Můžete zmínit nějaký případ úspěšného uplatnění interim manažerů v průmyslu? 4. Jsou ale i případy, kdy se záchrana firmy nepodaří a firma skončí v konkurzu. Co bývá nejčastější příčinou? 5. Do jaké míry ovlivnily a ještě mohou ovlivnit situaci v průmyslu krachy velkých firem, jako je OKD a část Vítkovického holdingu? 6. Celkově se momentálně průmyslu daří, o čemž svědčí i účast na veletrhu. Jak se může interim management uplatnit při rozvoji průmyslových firem? 7. Velká část českých firem vznikla po revoluci a jejich majitelé jsou dnes v důchodovém věku a stojí před problémem – komu svou firmu předat. Setkáváte se s tím? 8. Kolik manažerů sdružuje vaše asociace a jaký je zájem o vaše služby? 9. Jak má zájemce o interim manažera postupovat a jak se pozná, že je to pro něj vhodná osoba?

Délka videa: 10:01 min.
 x  px
 

Pár slov o Elektrika.tv

Společnost Elektrika.info má vizi největšího multimediálního zdroje informací v oblasti průmyslových a instalačních technologií.