Komora pro hospodářské styky se SNS: Aktuální stav v oblasti obchodování s Ruskem?

Na MSV pořádá vaše Komora několik seminářů na téma „Obchodování se státy Společenství nezávislých států“. Co bude obsahem a komu jsou akce určeny? V případě Ruské federace statistiky hovoří jasně. Vzájemný obchod relativně prudce klesá. Přibližme si důvody tohoto poklesu vzájemného obchodu? Jak významným vlivem z tohoto výčtu jsou pořád sankce? Jsou stále tak zásadní ty sankce nebo prostě již nejsou české firmy konkurenceschopné? Podnikatelská mise do Ruska. Jedním z oborů, kterých se sankce dotkly je i české strojírenství. Půjde podle vás ztracené trhy opět znovu někdy získat? Změnila Komora, i pod vlivem událostí v Rusku, Ukrajině a podobně, nějak svou činnost, aktivity, formy podpory … ? Jak je na tom vzájemný obchod s dalšími zeměmi – Běloruskem či Ukrajinou? V případě Běloruska vzájemný obchod taktéž klesá, proč? Vznikají naopak na Ukrajině nové šance pro české strojírenské firmy? Zatím to vypadá, že větší úspěch západoevropských firem. Když pomineme politické vlivy (pokud to vůbec jde … ) je za průnikem západoevropských firem na úkor třeba českých třeba vyšší technologická úroveň produktů nebo třeba lepší profinancování projektů? Přibližme si nejvýznamnější reálně uskutečněné dodávky v oblasti strojírenství či energetiky v zemích jako jsou Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Arménie i Uzbekistán a Tádžikistán. Jak by při obchodování se zeměmi mohly (měly) nebo jak pomáhají EGAP či ČEB?

Délka videa: 12:33 min.
 x  px
 

Pár slov o Elektrika.tv

Společnost Elektrika.info má vizi největšího multimediálního zdroje informací v oblasti průmyslových a instalačních technologií.