Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 22

Kanál RSS z těchto výsledků vyhledávání

Q: Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody? Skoro dvacet roků jsme instalovali ke stožárům obyčejné svody FeZn a najednou s příchodem vysokonapěťových ...
Koronavirový speciál ELEKTROKONTAKT VN 2021
Četli jsme Koronavirový speciál ELEKTROKONTAKT VN 2021 V pořadí již třeti koronavirová publikace se zaměřuje na vysoké napětí. Kromě dalších autorů za tímto ...
#EH: Nedotýkej se přetržených drátů elektrického vedení ani když leží na zemi!
Vedení holými vodiči na stožárech za sto roků opravdu hodně ubylo. Přes to existují. V prvopočátcích elektrifikace republiky Elektrotechnický svaz český ...
OPP#13 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
Pokud část vedení vede po stožáru, nejedná se o jímač, který může snadno zachytit a vést bleskový proud? Znamená to tedy, že jeden objekt, pokud má více vedení ...
Rybí kosti kolem nás
Stačí zvednout hlavu na vesnici a máte pocit, že žijete mezi nesvéprávnými. Antény připevněné přímo na jímačích hromosvodu nejsou pro majoritu naší populace ...
Způsoby zodolnění přenosové soustavy elektrické energie
V posledních letech dochází ke klimatickým změnám, které nepříznivě ovlivňují stav přenosové soustavy elektrické energie. K hlavním změnám patří především ...
DEHN: Novinky pro rok 2014
Jaké novinky představila společnost DEHN v prvním pololetí letošního roku pro ochranu před bleskem? Objevil se mezi nimi například stožár pro vodič HVI power, ...
Poškozování stožárů elektrických vedení
Stanislav Cieslar hovořil o poškozování energetických stožárů s Mariánem Bartošem a Gustávem Časnochou. Víte jak dochází k poškozování stožárů vn a vvn? Co je ...
Poškozování stožárů elektrických vedení
Stanislav Cieslar hovořil o poškozování energetických stožárů s Mariánem Bartošem a Gustávem Časnochou. Víte jak dochází k poškozování stožárů vn a vvn? Co je ...
ELEKTRO BEČOV: Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení v izolaci třídy II.
Jsou určeny pro čtyřvodičovou soustavu. Do všech typů nabízených stožárových svorkovnic řady SI lze připojit na vstupu a výstupu dva kabely průměru max. 30 mm ...
Informační revize 2013#22!
00:20 Aktuálně na portálu Redakční fárání 00:41 Ekvipotencionální pospojování proti blesku 01:01 Svodiče bleskových proudů DEHN na AMPERu 2013 01:20 ...
Novinky ELEKTRO BEČOV na AMPERu 2013
O novinkách výrobního družstva ELEKTRO v Bečově hovoří Miroslav Minařík s Janem Vejvodou, vedoucím marketingu. 0:40 Třmenové svorky 2:24 Nová svorka v SV ...
POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
Kdo je to pospojovač, šílený pospojovač a ortodoxní izolátor? Je vhodné antenní stožár uzemnit nebo ne? Podle čeho všeho se rozhodujeme při úvaze zda pospojit, ...
SRVO: Zkoušky pevnosti a stability stožárů dle Rochovy metody
V roce 2011 se statika stožárů v České republice začala kontrolovat novou metodou, která se nazývá ZKOUŠKY PEVNOSTI A STABILITY STOŽÁRŮ DLE ROCHOVY METODY. ...
SAG Elektrovod, Marian Bartoš (úterý)
O stožárech vysokého napětí přenosové soustavy na Slovensku hovoří spolu Marian Bartoš a Stanislav Cieslar.
DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
David Černoch přednáší o správném umístění antén na střechách domů a na stožárech ve volném terénu. K tomuto tématu se také vztahuje ochrana před bleskem a ...
Vliv času na soustavu veřejného osvětlení
V České republice je odhadem jeden milion stožárů veřejného osvětlení a odhadovaný průměrný věk starších typů stožárů je 30 let. Na kvalitě stožárů veřejného ...
SRVO: Světelné znečištění?
Co je to "světelné znečištění" a může vůbec světlo znečišťovat? Jaké jsou zdroje rušivého světla? Pravidla jak nežádoucí světlo minimalizovat a proč rozhodně ...
Řešení ochrany stožárů VO proti korozivním vlivům okolí
Pokud Vás trápí problémy s korozí ocelových stožárů veřejného osvětlení zapříčiněné vlivem zemní vlhkosti, solením komunikací v zimním období, agresivním ...
Upoutávka na přednášku Zvýšení koroziodolnosti stožárů VO
VYSTO zvýší životnost stožáru na celou generaci!
Řešení, jak zvýšit životnost venkovních kovových konstrukcí o 100%. Běžným jevem jsou stárnoucí stožáry venkovního osvětlení. VYSTO Kobylí nabízí ...
BEČOV: Novinky nového katalogu 2008
Seznamte se zásadními novinkami nového katalogu výrobního družstva ELEKTRO Bečov. V několika náhledech a krátkém videospotu získáte dobrý přehled o tom, co je ...

Pár slov o Elektrika.tv

Společnost Elektrika.info má vizi největšího multimediálního zdroje informací v oblasti průmyslových a instalačních technologií.