Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 21

Kanál RSS z těchto výsledků vyhledávání

44. PODZIMNÍ TECHNICKÝ SEMINÁŘ SRVO 2013
Čtvrtek, 7. Listopadu v hotelu Zvíkov začíná 44. PODZIMNÍ TECHNICKÝ SEMINÁŘ SRVO 2013. Tento dvoudenní seminář kromě bloků přednášek obsahuje exkurzi do ...
Moment ze SRVO
Moment ze SRVO
SRVO: Podzimní setkání 2010, přednášky a sborník
Na tomto pravidelném setkání příznivců veřejného osvětlení byla stěžejní dvě zajímavá témata. Použití LED zdrojů a jejich náhrady za konvenční zdroje světla a ...
SRVO: 46. technický seminář SRVO se uskuteční ve Valticích
Ve dnech 30. až 31. října se ve Valticích uskuteční 46. technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Na semináři zazní například příspěvky na ...
SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
Ani nevím, jak vznikl nápad, abych pohovořil na téma světelně technických kalkulů pro LED svítidla. Jako by bylo světlo vystupující ze svítidel se světelnými ...
Architekturní osvětlení Pardubického zámku
V rámci semináře Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO), který se konal 3. 11. 2011 v Pardubicích byl prezentován nový návrh architektonického ...
Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
Na pravidelném setkání příznivců veřejného osvětlení v Jablonci 2010 byla stěžejní dvě zajímavá témata. Použití LED zdrojů a jejich náhrady za konvenční zdroje ...
Zajímá vás vliv osvětlení na bezpečnost silničního provozu?
Poslechněte si přednášku Vlasty Rehnové ze zasedání SRVO v Jablonci nad Nisou v roce 2010 o následcích v důsledku nedostatečné osvětlenosti dopravních ...
SRVO: Setkání přátel veřejného osvětlení
Pokud vás zajímá problematika veřejného osvětlení, asi pro vás Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení nebude žádnou neznámou. V listopadu pořádá tato ...
Podzimní technický seminář SRVO v Pardubicích
V Pardubicích se 3. až 4. listopadu 2011 konal Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (podzimní setkání přátel VO). Jakým tématům se ...
SRVO: Revize evropské normy pro terminologii v osvětlování
Česká republika je od roku 1998 členem Evropského výboru pro normalizaci (CEN) a Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC). Spoluprací s ...
SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
Na jaře tohoto roku představila firma CREE několik nových vysokovýkonných bílých LED, založených na úplně nové technologii SiC. Opět se jedná o LED vyzařující ...
SRVO: Vliv osvětlení na reakční dobu řidiče
Reakční dobu řidiče je možné považovat za zavedený "terminus technikus" a ve své podstatě jde o reakční dobu člověka při jakýchkoli činnostech. Co je pro ...
SRVO: Základy světelné techniky
Světlo je elektromagnetické záření, které je schopno prostřednictvím zrakového orgánu vzbudit zrakový vjem. Záření lze charakterizovat frekvencí anebo vlnovou ...
SRVO: Měření elektrických parametrů veřejného osvětlení
Před samotnou instalací systému pro regulaci výkonu VO je důležité znát reálnou spotřebu a parametry napájecí sítě či rozvaděče, kde bude regulace pracovat. ...
SRVO: Zkoušky pevnosti a stability stožárů dle Rochovy metody
V roce 2011 se statika stožárů v České republice začala kontrolovat novou metodou, která se nazývá ZKOUŠKY PEVNOSTI A STABILITY STOŽÁRŮ DLE ROCHOVY METODY. ...
SRVO: Oprávněné uvádění svítidel do oběhu podle platné legislativy
Podle uvedených legislativních předpisů je dána volba všem výrobcům, dovozcům jakým způsobem prokáží shodu svítidel před uvedením do oběhu s har. normou a ...
SRVO: Vyhodnocení veřejného osvětlení pomocí jasového analyzátoru
Veřejné osvětlení je nedílnou součástí nočního života. Jeho funkce je důležitá nejen v rámci bezpečnosti silničního provozu, ale i vzhledem ke snížení ...
SRVO: Dotační programy a granty na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
V oblasti revitalizace, oprav a rekonstrukcí veřejného osvětlení se velmi často setkáváme s problémem, se kterým se potýkají jednotlivé municipality v České ...
SRVO: Světelné znečištění?
Co je to "světelné znečištění" a může vůbec světlo znečišťovat? Jaké jsou zdroje rušivého světla? Pravidla jak nežádoucí světlo minimalizovat a proč rozhodně ...

Pár slov o Elektrika.tv

Společnost Elektrika.info má vizi největšího multimediálního zdroje informací v oblasti průmyslových a instalačních technologií.