Videa podle firem

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Pár slov o Elektrika.tv

Společnost Elektrika.info má vizi největšího multimediálního zdroje informací v oblasti průmyslových a instalačních technologií.